Onderzoek naar de invloed van de fysieke leefomgeving op gezondheid krijgt subsidie

21 augustus 2023 Redactie Voeding Nu

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangt 4 miljoen euro subsidie voor het project ECOTIP. In dit project bestuderen onderzoekers de invloed van de fysieke leefomgeving op de gezondheid van mensen, met als doel om kantelpunten te ontdekken. Op welk moment is er echt een tekort aan groen, gezond voedselaanbod of schone lucht in een buurt? 

Met het project ECOTIP willen de onderzoekers van het LUMC de gezondheidsverschillen in Nederland verkleinen. Projectleider prof. Dr. Jessica Kiefte-de Jong vertelt op de website van het LUMC: “Het zijn de minder welvarende bevolkingsgroepen die vaak meerdere leefstijlgerelateerde aandoeningen krijgen, zoals diabetes, overgewicht en longproblemen. Tegelijkertijd hebben deze bevolkingsgroepen vaker een ongunstige fysieke leefomgeving: een gebrek aan natuur, een ongezond voedselaanbod, luchtvervuiling en geluidsoverlast in hun wijk. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de gezonde leefstijl van mensen.”

Kantelpunten

In het project wordt gezocht naar kantelpunten: de momenten waarop een verandering in de leefomgeving een kritisch punt bereikt dat leidt tot veranderingen in gezondheid. Daarvoor kijken de onderzoekers bijvoorbeeld naar wat de optimale balans is tussen voedselaanbieders in de wijk. Om de kantelpunten te bestuderen, maakt het project gebruik van bestaande data. De onderzoekers verzamelen informatie over leefstijlgerelateerde aandoeningen in Nederland en koppelen die vervolgens aan informatie over de fysieke leefomgeving waarin die aandoening voorkomen.

Onderzoek in de wijk

Verder richt het onderzoeksteam zich op mogelijke oplossingsrichtingen in wijken met een zeer ongunstige fysieke leefomgeving, in de plaatsen Leiden-Den Haag, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Daar werken de onderzoekers samen met beleidsmakers, huisartsen en sociaal geneeskundigen en burgers. Ze kijken welk beleid het meest effectief kan zijn om een gezonde leefomgeving te bevorderen.

Zelf aan de slag

Het onderzoeksteam kijkt hoe artsen en beleidsmakers het beste kunnen worden ondersteund bij het bieden van zorg, maar ook gaan ze met burgers in de wijken aan de slag om de fysieke leefomgeving in een app in kaart te brengen. Op die manier ontwikkelen ze ideeën om de leefomgeving te verbeteren, zoals het sparren met een winkelier over een gezonder voedselaanbod.

Bron: LUMC

Altijd op de hoogte blijven?