Diabetes, dementie en levensstijl gekoppeld

15 november 2021 Michelle Wijma

Beeld: hainguyenrp via Pixabay

Diabetes type 2 brengt een hogere kans op dementie op latere leeftijd met zich mee. Dat was al bekend, maar nu blijkt dat bepaalde risicofactoren die meespelen mogelijk te beperken zijn met aanpassingen in de levensstijl, waaronder het voedingspatroon.

Dat concluderen onderzoekers van Maastricht UMC+ uit de gegevens van zo’n 88.000 mensen. De wetenschappers presenteerden hun resultaten tijdens het congres van de European Association for the Study of Diabetes op 29 september 2021. Het onderzoek werd gepubliceerd in vakblad Diabetes Care.

De wetenschappers gebruikten hersenscans en medische gegevens van 87.856 deelnemers van de UK Biobank, waarvan 10.663 mensen diabetes type 2 hadden. Met de gegevens, die verzameld werden over een periode van negen jaar, konden de onderzoekers zeven risicofactoren, eventuele hersenschade en het ontstaan van dementie met elkaar in verband brengen. Dezelfde verbanden werden teruggevonden in de Maastricht Studie, een soortgelijk langlopend onderzoeksproject waar de onderzoekers vergelijkbare gegevens uit haalden.

De zeven factoren die werden meegenomen waren: bloedsuikerwaarde, bloeddruk, overgewicht, voedingspatroon, eiwit in de urine, fysieke activiteit en roken. Per risicofactor die een deelnemer onder controle had, nam de kans op dementie af. Ook brachten de wetenschappers hersenafwijkingen en cognitieve functies in kaart. Daar vonden ze vergelijkbare resultaten: meer risicofactoren onder controle, betekende gemiddeld minder afwijkingen aan de hersenen en betere cognitieve functies. Er is een verband aangetoond tussen de zeven risicofactoren en dementie, maar de onderzoekers kunnen nog geen conclusies trekken over het directe effect van het aanpakken van die risicofactoren, aldus onderzoeker Thomas van Sloten in het persbericht van Maastricht UMC+. “Ook was er geen duidelijke relatie tussen de risicofactoren en sommige hersenafwijkingen en cognitieve functies. Er is dus vervolgonderzoek nodig om te kijken welke risicofactoren nog meer belangrijk zijn.”

Volgens promovenda April van Gennip laat het onderzoek desondanks zien hoe belangrijk het is dat mensen met diabetes en hun artsen deze risicofactoren actief aanpakken. “Aan de ene kant betekent dat aandacht voor een gezonde leefstijl, zoals gezond eten, bewegen en stoppen met roken. Aan de andere kant door de medische factoren goed aan te pakken met behandeling en medicatie.”

Bron: bit.ly/DiabetesDementie

Dit bericht verscheen ook in Voeding Nu 6.

Altijd op de hoogte blijven?