Congres: Goede Voeding in de Zorg

19 maart 2024 Beatrijs Moolenburgh
Alliantie Voeding in de Zorg organiseerde op 5 maart 2024 het 5e landelijk congres Goede Voeding in de Zorg in Ede. Experts uit ziekenhuizen, zorginstellingen en onderzoekers kwamen samen om te spreken over een gezonde en duurzame eetomgeving in de zorg. 

Alliantie Voeding in de Zorg merkt op dat er in Nederland een brede beweging gaande is: ruim 60 ziekenhuizen en 30 andere type zorginstellingen zijn bezig met het realiseren van om een voedingsaanbod met meer plantaardige opties voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Jasper Lok, teamcoördinator Duurzaam Voedsel van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de verantwoordelijkheid die de zorgsector hierin neemt: “Dit is een heel mooi voorbeeld, waar andere sectoren wat van kunnen leren.”

Kennis delen

Tijdens het congres Goede Voeding in de Zorg deelden experts uit ziekenhuizen, zorginstellingen en onderzoekers hun kennis en ervaringen met de tweehonderd aanwezige facilitair managers, diëtisten, leveranciers, cateraars en beleidsmakers. Ze gingen met elkaar in gesprek over de eiwittransitie bij patiënten met specifieke voedingsbehoeften, het omgaan met interne weerstand en de continuïteit van voedingszorg. Een groep deelnemers stapte op de fiets voor een inspiratiebezoek bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Hiermee bood het congres inspiratie om verder te gaan met het veranderproces.

Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, vertelde tijdens het congres trots te zijn dat deze beweging zich als een olievlek uitbreidt over heel Nederland: “Het moet anders en het kan dus anders. Mooi om te zien dat alle betrokken partijen, ziekenhuizen, zorginstellingen, beleid, leveranciers en cateraars, vandaag bij elkaar zijn. Die inzet en aandacht is en blijft nodig om verandering naar een gezonder en duurzamer voedingsaanbod mogelijk te maken.”

Nationaal Preventieakkoord

Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben een voorbeeldfunctie voor de maatschappij, benoemt Alliantie Voeding in de Zorg. Daarbij draagt goede voeding bij aan het herstel van patiënten, een gezonde werkomgeving voor medewerkers én een gezonde keuze door bezoekers. Tom van Loenhout, cardioloog en voorzitter van de Alliantie Voeding in de Zorg, vertelde aan het einde van het congres dat er hard gewerkt wordt om de ambities van het Nationaal Preventieakkoord voor ziekenhuizen te halen, waaronder een gezond voedingsaanbod in de helft van de ziekenhuizen in 2025. “Als gezondheidszorg kunnen we zoveel meer betekenen door het inzetten van leefstijl. Met goede voeding kunnen we gezonde dagen toevoegen aan het leven van mensen.”

Goede Zorg Proef Je

Het congres is georganiseerd door Alliantie Voeding in de Zorg binnen het programma 'Goede Zorg Proef Je'. Dit programma draagt bij aan de realisatie van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord, het Integraal Zorgakkoord en Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Het congres en het programma worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Regiodeal Foodvalley.

Altijd op de hoogte blijven?