Voedselaanbod langs de snelweg moet gezonder

28 maart 2024 pexels
Het is niet altijd even makkelijk om een gezonde voedselkeuze te maken in het aanbod langs de snelweg. Daarom zijn onderzoekers van de Leerstoelgroep Consumptie en Gezonde Leefstijl van de Wageningen University & Research (WUR) en het Voedingscentrum een project gestart om een gezonder voedselaanbod langs de snelweg te stimuleren. 

WUR en het Voedingscentrum brachten belanghebbende organisaties en bedrijven twee keer samen om concrete actiepunten te formuleren waarmee het voedselaanbod langs snelwegen gezonder kan worden. In twee bijeenkomsten kwamen de stakeholders in het project, zoals vertegenwoordigers van tankstations, wegrestaurants, supermarkten, overheden, producenten en, vrachtwagenchauffeurs, tot in totaal 31 actiepunten, die zijn samengevat in het rapport ‘Gezond onderweg’.

Als eerste brachten de participanten de onderliggende factoren in kaart die invloed hebben op de ongezonde voedselomgeving langs de snelweg. Voorbeelden zijn: het ontbreken van ketenverantwoordelijkheid om een gezonde voedselomgeving onderweg te creëren en de (sociale) norm om onderweg ongezond te eten. Een volgende bijeenkomst leidde tot 31 concrete actiepunten, die zijn verdeeld over zes thema’s: ketensamenwerking, voedselaanbieders/levensmiddelenindustrie, de overheid, de weggebruiker, sociaal-maatschappelijke factoren en mondiale trends. Een voorbeeld van zo’n actiepunt: “Maak ‘een gezond voedselaanbod’ onderdeel van vergunningen voor de verhuur van stopplaatsen vanuit de overheid”. 

Volgens WUR zijn de belangrijkste conclusies van het rapport: “Verschillende factoren en mechanismen houden op dit moment de overwegend ongezonde voedselomgeving langs snelwegen in stand waardoor er diverse acties nodig zijn om een gezondere voedselomgeving onderweg te realiseren. Dit kan alleen met een gecoördineerde inzet.” WUR ziet het onderzoek als een eerste stap waarbij het ingewikkelde systeem alleen aangepakt kan worden door er langdurig en intensief aan te werken.

Regio Deal Foodvalley

Het project is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley, waarin het Rijk samenwerkt met belanghebbenden uit de regio en kennispartijen. Een van de doelen van de Regio Deal Foodvalley is een omgeving te creëren die mensen verleidt tot gezond eten.

Bron: WUR 

Altijd op de hoogte blijven?