Eigen schuld... ?

27 juni 2023 Angela Jans

Een editie van Voeding Nu met als thema: overgewicht. Het lijkt voor de hand te liggen maar het is toch nog niet eerder gebeurd. Inderdaad, direct of indirect gaat het hier wel vaak over lichaamsgewicht, maar niet zozeer over wat te doen tegen overtollige kilo’s. Dus het kan wel eens een keer, een nummer over overgewicht. Bovendien, het is actueel. Begin deze maand publiceerde het CBS nieuwe cijfers. Daaruit blijkt dat van de kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar, in 2022 zo'n 17 procent overgewicht had. Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht is daarmee toegenomen, want in 2014 had nog 15 procent van de 2- tot 25-jarigen overgewicht. Vooral de 18- tot 25-jarigen blijken relatief vaak te zwaar te zijn. Een kwart van deze jongeren had overgewicht, waarvan 7 procent ernstig; obesitas. Het aandeel jongeren met obesitas is sinds 2014 overigens gelijk gebleven. 

Bekeken over de gehele bevolking, heeft inmiddels meer dan de helft van de Nederlanders overgewicht. En die andere helft blijft waarschijnlijk ook niet vanzelf slank. Voor iedereen geldt: onze welvaart ofwel eetomgeving, stelt ons dagelijks bijna continue bloot aan vele smakelijke en niet zelden ongezonde verleidingen. Wie geeft er nooit eens aan toe? Nou ik wel hoor, dat zal ik echt moeten bekennen. Het is vaak lastig altijd de gezonde keuze te maken, en al helemaal als je jong bent. Maar naast leeftijd speelt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook het opleidingsniveau van de ouders en de vraag of ouders zelf overgewicht hebben, een rol bij het ontstaan van obesitas onder jongeren. Zo kwam in de periode tussen 2018-2021, onder 2- tot 12-jarigen met ouders die maximaal een vmbo­-opleiding hebben afgerond, obesitas drie keer meer voor dan onder kinderen met ouders die hbo of universiteit hebben afgerond. Ook bij kinderen met minstens één ouder met obesitas komt (ernstig) overgewicht vaker voor. 

Voor prof. dr. Eric Hazebroek staat dan ook als een paal boven water: obesitas is een chronische aandoening die zich in verschillende vormen kan aandienen. Het is heel vaak géén eigen schuld dikke bult. 

Altijd op de hoogte blijven?