Ontbinding contract na leugen over vakantie

22 februari 2021 Smit en Smit Advocaten

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zo ook in een uitspraak van de rechtbank Overijssel uit december 2020. In deze zaak werd een werkgever geconfronteerd met ontoelaatbaar gedrag van een werknemer, wat tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft geleid.

Met de stijgende coronabesmettingen van afgelopen zomer, zaten veel werkgevers met vragen omtrent een vakantie van de werknemer. Indien een werknemer naar een land op vakantie is geweest met het reisadvies code geel, hoeft hij bij thuiskomst niet in quarantaine. Dit is echter anders als hij is afgereisd naar een land met het reisadvies code oranje. Hierbij geldt het dringende overheidsadvies om na thuiskomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Voorafgaand aan de vakantieperiode heeft de werkgever in voornoemde zaak zijn werknemers informatie verstrekt over hoe om te gaan met een vakantie naar een risicogebied. De werkgever heeft destijds in een nieuwsbrief opgenomen dat bij een reis naar een land met het reisadvies code rood of oranje geldt dat men bij terugkomst in quarantaine moet en indien men niet tijdig aan het werk kan, deze situatie voor eigen rekening en risico van de werknemer zou komen. Omdat de werknemer als complexbeveiliger werkt en het dus niet mogelijk is om thuis te werken, zal hij bij terugkomst uit een code oranje-land in verplichte quarantaine moeten gaan.

De werknemer is op vakantie geweest naar Turkije, waar op dat moment het reisadvies code oranje gold. Vervolgens heeft de werknemer aan de werkgever verklaard, dat hij op vakantie was op de Griekse eilanden Kreta en Rhodos, waar op dat moment code geel gold. Deze leugen heeft de werknemer volgehouden omdat hij bang was voor de financiële gevolgen: quarantaine zonder loondoorbetaling. Nadat de werkgever had vernomen dat de werknemer nooit op de Griekse eilanden was geweest, heeft hij gevraagd om de reisbescheiden van de werknemer. Vervolgens heeft de werknemer vervalste reisbescheiden aangeleverd, die afkomstig waren van het internet en welke hij bij het reisbureau heeft laten ondertekenen.

Ondanks het lange dienstverband van de werknemer oordeelt de rechtbank dat er sprake is van ernstig plichtsverzuim door herhaaldelijk liegen en door aanlevering van vervalste reisbescheiden. Dit moest volgens de rechter ertoe leiden dat de arbeidsovereenkomst ontbonden diende te worden wegens ernstig verwijtbaar handelen. Dat dit handelen van de werknemer plaatsvond onder hevige stress, veroorzaakt door financiële zorgen, maakt het oordeel niet anders. Doordat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werknemer, komt hem ook geen transitievergoeding toe.

Informeer daarom als werkgever vooraf je werknemers goed over de gevolgen van een vakantie naar een risicogebied dat tegen het reisadvies van de overheid in gaat.

Logo Smit en smit advocaten_Klein

Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
www.smitensmitadvocaten.nl
info@smitensmitadvocaten.nl

Foto: Unsplash

Dit artikel verscheen eerder op: Vismagazine

Altijd op de hoogte blijven?