Ziekenhuis Gelderse Vallei onderzoekt inzet van 3D-geprint voedsel voor post-IC-patiënten

31 augustus 2023 Redactie Voeding Nu Opt Lasers via Unsplash

In Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede wordt onderzocht of 3D-geprint voedsel dat afgestemd is op de persoonlijke fysiologie, voedingsvoorkeuren en –gebruiken van post-IC-patiënten hun voedingsinname verbetert. Het onderzoek wordt gecoördineerd door arts-assistent IC en promovendus aan Wageningen Universiteit Max Melchers, onder begeleiding van internist-intensivist en Hoogleraar Arthur van Zanten en onderzoeker Imre Kouw.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het publiek-private consortium IMAGINE, dat is opgericht door TNO en Wageningen Food & Biobased Research. Om de haalbaarheid van 3D-printing in de ziekenhuissetting te onderzoeken werkt het consortium op bemiddeling van Alliantie Voeding in de Zorg samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei, waar men al veel ervaring heeft met voeding en voedingsonderzoek in een ziekenhuissetting. Zo heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei al een geavanceerd voedingssysteem dat real time de voedingsinname van patiënten meet en koppelt aan data als lichaamssamenstelling, voedings- en bewegingsadviezen en persoonlijke behandeldoelen. Ook is van alle patiënten de besteldata van de maaltijdservice beschikbaar, en ook wat zij daarvan daadwerkelijk hebben geconsumeerd. Dit wordt ook meegenomen in het onderzoek.

Arthur van Zanten vertelt op de website van het ziekenhuis: “Dit onderzoek sluit heel goed aan bij onze lopende onderzoeken naar de rol van voeding bij het herstel van metabole stress.” Bij dit fenomeen wordt het metabolisme door de stress die ernstige ziekte veroorzaakt verstoord (zoals tijdens een IC opname). Dat kan leiden tot extreem spiermassaverlies, een slechter herstel en aanhoudende klachten op de lange termijn. Van Zanten: “We zien dat patiënten in de periode direct na IC-opname maar 50 procent van de benodigde energie en eiwitten nuttigen. We onderzoeken nu waar dat door komt. IMAGINE sluit hier perfect op aan, naast de lopende verlaging van druk op de zorg en transitie naar verduurzaming in de zorg. Want als vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden is er minder voedselverspilling. Als we daarbij ook de inname van plantaardig eiwit kunnen vergroten draagt dat al helemaal bij aan verduurzaming. Tegelijk is het een heel innovatief, futuristisch en prestigieus project wat past bij onze positie als Voedingsziekenhuis.”

Bron: Ziekenhuis Gelderse Vallei

Altijd op de hoogte blijven?