Wereldwijde toename obesitas

19 maart 2024 Redactie Food unsplash
Uit een recent gepubliceerde studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in The Lancet blijkt dat wereldwijd meer dan een miljard mensen obesitas hebben. Ook in Nederland is het aantal mensen met obesitas toegenomen; dat blijkt uit de Gezondheidsenquête.

Volgens het onderzoek van de WHO is het aantal volwassenen met obesitas (BMI>30) wereldwijd in de periode 1990-2022 verdubbeld, en het aantal kinderen met obesitas verviervoudigd. Daarnaast had 43 procent van de volwassenen in 2022 ernstig overgewicht.

"Deze nieuwe studie benadrukt het belang van het voorkomen en beheersen van obesitas van jongs af aan tot op volwassen leeftijd, door middel van voeding, lichaamsbeweging en adequate zorg", zegt Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. "Om de wereldwijde doelstellingen voor het terugdringen van obesitas te halen, moeten regeringen en gemeenschappen aan de slag, ondersteund door wetenschappelijk onderbouwd beleid van de WHO en nationale volksgezondheidsinstanties. En, wat heel belangrijk is, het vereist de medewerking van de private sector, die verantwoordelijk moet zijn voor de gezondheidseffecten van hun producten".

Nederland

In Nederland is het aantal mensen boven de twintig met obesitas in veertig jaar tijd verdrievoudigd, van vijf procent in 1981 naar zestien procent in 2023. Dat blijkt uit gegevens van de zogeheten Gezondheidsenquête, opgesteld door het CBS en het RIVM, die jaarlijks Nederlanders steekproefsgewijs vraagt naar gezondheid en leefstijl. Op basis van onder meer lengte en gewicht wordt dan het BMI berekend, waarbij obesitas wordt geclassificeerd in BMI 30 tot 35 (klasse 1), BMI 35 tot 40 (klasse 2) en BMI 40 of hoger (klasse 3). Klasse 1 komt onder 20-plussers het meeste voor; dat nam tussen 1981 en 2023 toe van vier naar twaalf procent.

In een ander onderzoek van het CBS zijn 18-plussers gevraagd naar de eigen beleving van het lichaamsgewicht. Daarbij vond 27 procent zichzelf een beetje te zwaar, 47 procent te zwaar, 23 procent veel te zwaar en 3 procent vond hun lichaamsgewicht goed.

In vergelijking met andere Europese landen staat Nederland aan de onderzijde van de lijst van het percentage 18-plussers met obesitas. Bij ons lag dat percentage in 2019 op 15 procent, Europa-breed is dat gemiddeld 17 procent. In Malta, Hongarije en Kroatië was het percentage 18-plussers met obesitas het hoogst: respectievelijk 28,7, 24,5 en 23,0 procent.

Bron: WHO & CBS

Altijd op de hoogte blijven?