VSL over het belang van meten voor de voedselvoorziening

27 mei 2023 VSL

Op 20 mei was het Wereld Metrologiedag. Deze dag stond het belang van metingen in ons voedselsysteem centraal. Daarom deelt VSL onderstaand bericht over de cruciale rol van deze metingen. “Meten is eten.”

De groeiende wereldbevolking, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de gevolgen van de klimaatverandering stellen het wereldwijde voedselsysteem voor steeds grotere uitdagingen. Daarom staan metingen die ons wereldwijde voedselsysteem ondersteunen dit jaar centraal tijdens Wereld Metrologiedag op 20 mei.

Rol van metingen

Metingen spelen een centrale rol in de ondersteuning van ons voedselsysteem. Van boer tot bord zorgen nauwkeurige metingen voor voedselkwaliteit, veiligheid en eerlijke handelspraktijken. Dat gaat verder dan het bepalen van massa of het volume in bijvoorbeeld de internationale graanhandel. Denk aan het belang van temperatuur en vochtigheidsgraad bij het opslaan en verpakken van voedsel. Ook wordt de kwaliteit en authenticiteit van voedsel bepaald door de chemische samenstelling ervan te meten.

Landbouw

In de landbouw helpen nauwkeurige beoordelingen van de bodemsamenstelling en het vochtgehalte de groei van gewassen te optimaliseren en overmatig gebruik van hulpbronnen te voorkomen. Metrologie speelt ook een essentiële rol in het verzekeren van voedselveiligheid door precieze controle van residuen van pesticiden, verontreinigende stoffen en voedingswaarden mogelijk te maken. Bovendien zijn metingen essentieel voor het bevorderen van eerlijke handel en transacties.

Voedselnormen

Om kwaliteit, veiligheid en eerlijke handel te garanderen, moet aan voedselnormen worden voldaan. Alle metingen worden uitgevoerd volgens het SI-stelsel om consistente normen te handhaven. Dit internationaal erkende metrieke stelsel kent uniforme meeteenheden voor verschillende grootheden, zoals afstand, massa, snelheid en temperatuur. Nationale metrologische instituten, zoals VSL in Nederland, beheren en ontwikkelen nationale primaire meetstandaarden op basis van deze internationale eenheden.

Veilig en betaalbaar voedsel

Fabienne van Booma, Managing Director bij VSL: “Toegang tot veilig en betaalbaar voedsel is een van de grootste uitdagingen voor regeringen over de hele wereld. Producenten moeten kunnen aantonen dat zij aan de voedselnormen voldoen, om internationaal handel te mogen drijven. Daarnaast moeten regeringen zorgen voor veiligheid en eerlijke handel, vooral op lokale voedselmarkten. Betrouwbare metingen van de hoeveelheid en de kwaliteit van voedselproducten ondersteunen deze belangrijke doelen.”

 

Altijd op de hoogte blijven?