VoedingNL congres over revalidatie en prehabilitatie op 7 juni

27 februari 2023 Redactie Voeding Nu

Op 7 juni 2023 vindt het VoedingNL-congres Prehabilitatie en revalidatie: Goed gevoed! plaats in de Reehorst in Ede.

Voeding is een belangrijk onderdeel bij revalidatie. De afgelopen jaren is dat steeds duidelijker geworden uit onderzoek. ook in de medische wereld dringt dit besef steeds meer door. In studieverband en in de reguliere zorg worden steeds meer voedingsinterventies toegepast, om de patiënt optimaal te kunnen laten revalideren. Ook bevordert het de kwaliteit van leven en het herstel na ziekte.

Misschien is er nog wel meer te winnen door de patiënt al voor een geplande ingreep in zo goed mogelijke conditie te krijgen, om zo het herstel te bespoedigen: de prehabilitatie.

Wat is de stand van zaken en welke onderzoeken zijn gaande? Welke kansen liggen er nog voor de wetenschap, en wat kun je doen als diëtist? VoedingNL 2023 combineert verfrissende wetenschappelijke inzichten met praktische adviezen en zet aan tot levendige discussies. Het VoedingNL congres is bedoeld voor alle professionals met hart voor voeding.

Meer informatie of aanmelden.

Altijd op de hoogte blijven?