RIVM: te veel blootstelling aan chemische stoffen via voedsel en drinkwater

13 november 2023 Redactie Voeding Nu Unsplash
Het RIVM onderzocht hoeveel cadmium, lood, arseen en kwik volwassenen uit 10 Europese landen binnenkrijgen via voedsel en drinkwater. De optelsom van blootstelling aan deze vier metalen ligt in alle onderzochte landen te hoog, blijkt uit het onderzoek. Dit kan mogelijke effecten hebben op de gezondheid.

Van de onderzochte metalen dragen vooral cadmium en lood bij aan mogelijke gezondheidseffecten, met name nierschade. Het onderzoek van het RIVM en 9 zusterinstituten is een verkennende studie. Er volgt nog onderzoek naar de hoeveelheid van de metalen in bloed en urine. Eerder onderzocht het RIVM de opgetelde blootstelling aan stoffen op de ontwikkeling van het brein. Ook daar bleek de blootstelling aan deze stofgroepen mogelijk te hoog.

Omdat cadmium, lood, arseen en kwik onder meer in de bodem zitten, komen ze in voedsel terecht. Mensen krijgen cadmium en lood binnen via granen en orgaanvlees. Ook kan lood in groente, fruit en drinkwater zitten. Het RIVM benadrukt dat dit niet wil zeggen dat het beter is om bepaalde levensmiddelen niet meer te eten of drinken en raadt aan om de richtlijnen van het Voedingscentrum te volgen.

Het wetenschappelijke artikel over dit onderzoek is gepubliceerd in Food Additives & Contaminants.

Bron: RIVM

Altijd op de hoogte blijven?