Onderzoek WWF: Gezond eten binnen de grenzen van één aarde

5 oktober 2023 Redactie Food Canva
Op dinsdag 3 oktober presenteerde het Wereld Natuur Fonds de resultaten van het onderzoek 'Gezond eten binnen de grenzen van één aarde’. Het is volgens het WWF-NL van belang dat er een verbetering komt in het voedselpatroon, de voedselproductie en het verminderen van voedselverspilling. 

 “De manier waarop wij in Nederland eten is niet duurzaam: het draagt bij aan biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, vervuiling, ontbossing en overbevissing. De huidige officiële voedingsadviezen voor gezond eten houden hier nog onvoldoende rekening mee. We hebben daarom een onderzoek laten doen naar hoe een duurzaam menu in balans met natuur eruitziet. En de resultaten zijn positief”, zegt Corné van Dooren, adviseur duurzame voedselconsumptie WWF-NL.  

Update Schijf van Vijf 

De manier waarop mensen eten is de grootste oorzaak van natuurverlies wereldwijd. Door onder andere vaker plantaardig en lokaal te eten, ontstaat een voedselsysteem dat voldoende voedzaam eten biedt aan huidige en toekomstige generaties. Ruim acht jaar geleden kwam het Voedingscentrum met de laatste update van de Schijf van Vijf. De Gezondheidsraad bracht toen de huidige richtlijnen goede voeding uit. Het WWF-onderzoek laat zien dat de wens om de huidige voedingsadviezen aan te passen groot is. Een aanscherping van huidige voedingsadviezen zoals de Schijf van Vijf kan zorgen voor een noodzakelijke vermindering van de impact van de voedselconsumptie op natuur, milieu, klimaat en biodiversiteit. 

Volledig veganistisch of vegetarisch eten is niet noodzakelijk. Wel is het volgens het onderzoek nodig dat dierlijke producten minder gegeten worden dan in de huidige richtlijnen wordt geadviseerd. Zo kwam naar voren in het onderzoek dat, in vergelijking met het huidige Schijf van Vijf advies van 5 porties per week, de hoeveelheid vlees die wij eten het beste teruggebracht kan worden naar 0,5 tot 2 keer. Het eten van meer peulvruchten, noten en vleesvervangers zorgt voor compensatie. Voor (dierlijke) melk en yoghurt moeten we naar 1 tot 2 porties per dag, in plaats van de huidige 2 tot 3 porties. Brood- en volkoren graanproducten blijven een belangrijke bron van voedingsstoffen samen met extra groenten en fruit met een lage milieu-impact. 

In vergelijking met hoe Nederlanders nu eten kan dit er onder andere voor zorgen dat de CO2-uitstoot daalt met 49% tot 83% (vrouwen versus mannen). Ook is er 48% tot 72% minder landbouwgrond nodig dan het huidige Nederlandse voedselpatroon van de natuur vraagt. In totaal kan aangepast eten in de toekomst zorgen voor het terugbrengen van biodiversiteitsverlies met wel 55 tot 84%.  

Gezond en gevarieerd

De onderzoeksresultaten van het WWF-onderzoek tonen aan hoe aangescherpte voedingsrichtlijnen rekening houden met duurzaamheid zonder in te leveren op gezondheid. Ook sluiten deze aan bij de manier waarop er in Nederland gegeten wordt, volgens het WWF sluit het beter aan dan het EAT-lancet dieet. Het aangepaste menu biedt een variatie aan voedingsmiddelen waar ook dierlijke producten een onderdeel van zijn. Er is samen met het Voedingscentrum afgestemd dat de macro- en micronutriënten een correct niveau hebben. 
Kortom: duurzaam en gezond eten binnen de draagkracht van de aarde is mogelijk, als er 2/3 plantaardig gegeten wordt. 

Dit artikel verscheen eerder op: Evmi

Altijd op de hoogte blijven?