Onderzoek: “Lessen over voeding moeten in curriculum basisscholen”

7 juli 2022 Redactie Voeding Nu

Om het eten van groente en fruit onder Nederlandse basisscholieren te bevorderen bestaan er lesprogramma’s over gezonde voeding. Deze programma’s kunnen een positief effect hebben op hoe gezond kinderen eten. Angeliek Verdonschot van Wageningen University & Research deed hier onderzoek naar.

Drie op de vier Nederlandse basisscholieren (tussen 9 en 11 jaar oud) eet te weinig groente, vier op de vijf te weinig fruit. Om dat te verbeteren, kunnen Nederlandse scholen meedoen aan lesprogramma’s over gezond eten: EU-Schoolfruit en Smaaklessen. Verdonschot onderzocht hoe effectief deze programma’s zijn.

Verdonschot keek mee met Smaaklessen op vijftien scholen. Smaaklessen bestaan uit vijf lessen met experimenten, koken, proeven en huiswerk met de ouders. Voor de evaluatie gebruikte Verdonschot een beoordelingsmodel van de University of Newcastle (Australië), waaraan ze naast WUR promoveerde. Daarnaast onderzocht Verdonschot het effect van EU-Schoolfruit in combinatie met Smaaklessen op gezond eetgedrag van kinderen. De lespakketten bleken van hoge kwaliteit, al hing het effect op het eetgedrag van leerlingen af van de school. Op scholen zonder beleid voor gezond eten als norm (zoals geen koekjes in de pauze) aten kinderen na deelname aan EU-Schoolfruit meer groente en fruit dan kinderen die niet aan het programma meededen. Ook kinderen bij wie thuis minder gelet wordt op gezond eten, aten gezonder na deelname aan EU-Schoolfruit en Smaaklessen.

Verdonschot vindt dat lessen over gezonde voeding een plek moeten krijgen in het vaste curriculum van basisscholen. Ook zou er volgens haar meer maatwerk moeten komen en zou het goed zijn als het lespakket de ouders erbij betrekt.

Bron: Resource

Altijd op de hoogte blijven?