Nederlandse consument staat open voor kweekvlees

4 juli 2024 Redactie Vleesmagazine Shutterstock

 

ONDERZOEK | Kweekvlees wordt vaak genoemd als toekomstig alternatief voor gewoon vlees. Maar wil de Nederlandse consument wel aan het kweekvlees? Uit onderzoek blijkt dat 59 procent kweekvlees wil proberen en bijna een derde is bereid om een deel van hun vleesconsumptie te vervangen door kweekvlees.

De productie van kweekvlees gebeurt op basis van enkele dierlijke cellen die worden opgekweekt in kweekinstallaties. Meer dan vijftig startups in Europa (waaronder het Nederlandse Meatable en Mosa Meat) zijn hiermee bezig en geloven dat kweekvlees de potentie heeft om voedselzekerheidsdoelen te behalen en tegelijkertijd de milieu-impact van vleesconsumptie te verminderen. Onderzoek van CE Delft suggereert dat kweekvlees de impact van vleesproductie op het klimaat met 92 procent vermindert, de luchtvervuiling met 94 procent en tot 90 procent minder land gebruikt. 

Hoe denkt consument over kweekvlees?

Maar staat de Nederlandse consument open voor kweekvlees? Non-profit en denktank Good Food Institute (GFI Europe) liet onderzoeksbureau YouGov de houding van Nederlandse consumenten ten opzichte van kweekvlees onderzoeken. Dit gebeurde door middel van een online enquête waar 1026 Nederlanders aan deelnamen. Hieruit blijkt dat 65 procent van de Nederlanders vindt dat Nederlanders te veel vlees eten en de helft wil de komende twee jaar zijn vleesconsumptie verminderen. 59 procent geeft aan bereid te zijn om kweekvlees te proberen en bijna een derde wil een deel van hun vleesconsumptie vervangen door kweekvlees. zodra dit is goedgekeurd voor de Nederlandse markt.

Meer dan de helft (53 procent) van de respondenten vindt dat overheden moeten investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van kweekvlees, wat essentieel is om het betaalbaar en toegankelijk te maken. Ook meent 57 procent dat beleidsmakers boeren moeten helpen om te profiteren van alle nieuwe kansen die de sector biedt.

Nederland als koploper

In 2013 werd in Nederland de eerste gekweekte hamburger ontwikkeld, waarna ons land in Europa altijd een koploperspositie heeft weten te behouden. In 2022 trok de Nederlandse overheid 60 miljoen uit voor onderzoek, onderwijs en opschaling; de grootste publieke investering in kweekvlees tot dan toe. Dit jaar vond daarnaast de eerste kweekvleesproeverij plaats in Nederland, dankzij de creatie van een speciale Gedragscode om proeverijen van kweekvlees en zeevruchten mogelijk te maken voordat het op de markt komt. 

Als grondlegger en pionier is Nederland al goed op weg om onderzoek en regelgeving te stimuleren ter ondersteuning van een ecosysteem rond kweekvlees. Voordat een kweekvleesproduct in de EU kan worden verkocht, moet het echter worden goedgekeurd binnen de EU Novel Food-verordening. Volgens het onderzoek is 63 procent van de Nederlanders het ermee eens dat als kweekvlees de beoordeling door de toezichthouder voor voedselveiligheid doorstaat, het beschikbaar moet zijn voor verkoop om consumenten zelf te laten beslissen of ze het willen eten. Daarnaast vindt 60 procent dat wanneer kweekvlees op de markt komt, het ook in Nederland geproduceerd moet worden om de nationale economie ten goede te komen. 

“Nederland is de bakermat van kweekvlees, consumenten zijn nieuwsgierig en staan open voor dit nieuwe product dat hun favoriete vlees efficiënter en duurzamer kan leveren”, legt Acacia Smith, Senior Policy Manager bij het Good Food Institute Europe, uit. “Het land loopt voorop in deze sector en bevindt zich in een bevoorrechte positie om te profiteren van de economische en milieuvoordelen van kweekvlees.”

Altijd op de hoogte blijven?