Meer dan 40.000 mensen tekenen petitie ‘Houd ons voedsel gentechvrij’

17 augustus 2023 Unsplash

Tot nu toe hebben meer dan 40.000 mensen getekend voor de petitie ‘Houd ons voedsel gentechvrij’. Met deze petitie, die eind juni is gestart door de Biowinkelvereniging, willen de initiatiefnemers de voorgenomen aanpassing van de gentechregels onder de aandacht brengen in de Tweede Kamer. 

De Europese Commissie wil de regels voor genetische modificatie (GMO) van voedselgewassen versoepelen, waardoor het makkelijker wordt om de kwaliteit van groente en fruit te verbeteren. Daarvoor gelden nu nog strenge regels in Europa. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om op het etiket te vermelden of een product genetisch is aangepast en zijn er veel controle-eisen. Buiten Europa wordt gentechniek al veel gebruikt.

CRISPR-Cas

Een van de GMO-technologieën waar de petitie kritiek op uit is CRISPR-Cas, een nieuwe technologie die het een stuk eenvoudiger maakt om kleine aanpassingen te doen aan erfelijk materiaal. Zo kunnen landbouwgewassen resistent worden tegen ziektes. CRISPR-Cas wordt vooral gebruik in laboratoria, omdat het daar toegepast mag worden zonder extra controles. In landen buiten Europa, zoals de Verenigde Staten, China en Argentinië, valt CRISPR-Cas buiten de GMO-wetgeving.

Bron: WUR

De initiatiefnemers en ondertekenaars van de petitie maken zich zorgen over de plannen en willen keuzevrijheid in voeding beschermen. “Als de plannen doorgaan, is er geen verplichting meer op risicobeoordeling en vermelding op het voedseletiket. Niemand weet dan meer of er geknutseld is met wat we op ons bord hebben”, schrijven de initiatiefnemers.

Biologisch gentechvrij

Merle Koomans van den Dries, bestuurslid Biowinkelvereniging, is blij met het grote aantal handtekeningen. “Maar we zijn er nog niet. Zowel voor boeren als consumenten is er veel onduidelijk. Daarom gaan we door en zijn we ook nieuwe acties aan het voorbereiden.” In biologische landbouw blijft het gebruik van gentech niet toegestaan, maar volgens Koomans van den Dries is het onduidelijk hoe dat geborgd kan worden. “Dat betekent dat je, zelfs als je voor biologisch kiest, niet meer zelf kan bepalen wat je eet.”

De initiatiefnemers hopen op korte termijn nog meer handtekeningen te verzamelen en de petitie te overhandigen aan de Tweede Kamer. Het voorstel van de Europese Commissie is nog niet definitief. Eerst moeten het Europees Parlement en de landen binnen de Europese Unie het eens zijn. Ook kunnen zij nog veranderingen voorstellen. 

Dit artikel verscheen eerder op: Evmi

Altijd op de hoogte blijven?