LUMC: Risico op darmkanker kan verhoogd worden door Salmonella

27 december 2022 Redactie Food

Foto door: Photo by Karyna Panchenko on Unsplash

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit van Illinois hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de vraag: Hebben mensen die vaker zijn blootgesteld aan niet-tyfusale Salmonella een verhoogde kans op darmkanker?

Een Salmonella-infectie is een veel voorkomende bacteriële ziekte die het darmkanaal aantast. Mensen worden vaak blootgesteld aan niet-tyfusale Salmonella, voornamelijk door vee en via de consumptie van daarvan afgeleid voedsel, zoals eieren en vlees.
De tyfus Salmonella - die tyfus veroorzaakt - infecteert jaarlijks 10-20 miljoen mensen en leidt wereldwijd tot ongeveer 130.000 doden. Niet-tyfusale infecties met Salmonella komen vaker voor en zijn minder dodelijk, maar leiden jaarlijks wereldwijd tot naar schatting 153 miljoen gevallen van diarree en braken en 57.000 doden.

Salmonella en de ontwikkeling van kanker
De tyfus Salmonella-infectie is eerder in verband gebracht met galblaaskanker. Dit omdat de bacterie één stap in het meerstappenproces van kankervorming mogelijk maakt. Epidemiologische studies hebben ook ernstige niet-tyfusale Salmonella-infecties in verband gebracht met een verhoogd risico op de ontwikkeling van darmkanker.

"Een niet-tyfusale Salmonella-infectie wordt door ons zelf vaak niet opgemerkt, maar deze infectie wordt wel herkend door ons immuunsysteem! Onze studie onderzocht of deze milde en onopgemerkte niet-tyfusale Salmonella-infecties het risico op darmkanker verhogen. Het idee hierachter is dat bij herhaalde milde bacteriële infecties de kans groter is dat een bacterie cellen binnendringt en manipuleert die door een eerdere infectie al verschillende stappen hebben gezet in de ontwikkeling van kanker. Die cellen wachten als het ware op de extra ‘zet’  die Salmonella biedt," aldus Virginie Stévenin, postdoctoraal onderzoeker in het laboratorium van Neefjes.  

Onderzoeksresultaten
Om erachter te komen of er na blootstelling aan niet-tyfusale Salmonella sprake is van een verhoogd risico op darmkanker, bepaalden de onderzoekers de antilichaamniveaus tegen niet-tyfusale Salmonella in meer dan honderd humane bloedmonsters, om zo het percentage niet opgemerkte infecties te bepalen. De onderzoekers ontdekten zo dat personen die darmkanker hadden ontwikkeld ook vaker zijn blootgesteld aan milde Salmonella-infecties. Ook in darmtumoren van muizen kon, na infectie, Salmonella worden gedetecteerd.
"We hebben tevens vastgesteld dat meerdere milde infecties de groeisnelheid van deze darmtumoren verhoogden. Bovendien bleek Salmonella in een celkweekmodel juist sneller de cellen te infecteren met potentie om volledig getransformeerde kankercellen te worden, waardoor de vorming van kanker nog verder werd bevorderd", aldus LUMC-hoogleraar Jacques (Sjaak) Neefjes.

Inderdaad een risicofactor
Jun Sun, hoogleraar aan de Universiteit van Illinois Chicago concludeert: "Deze experimenten suggereren dat niet-tyfusale Salmonella infecties het risico op darmkanker kunnen verhogen door één stap in het meerstappenproces van kankervorming te beïnvloeden. Het volledig vermijden van dergelijke infecties is moeilijk, aangezien niet-tyfus Salmonella veel voorkomt in vee en ons voedsel. De blootstelling aan de bacterie kan echter wel worden beperkt door goede hygiënische praktijken bij het hanteren en bereiden van voedsel.”

 

Lees het originele artikel in Cell Reports Medicine.

 

Altijd op de hoogte blijven?