Leefstijl beïnvloedt uitkomst operatie bij kanker

1 november 2022 Redactie Food

Het aantal mensen dat een kankerdiagnose krijgt stijgt de komende tien jaar explosief. Een gezonde leefstijl is niet alleen belangrijk bij de preventie van kanker, maar ook tijdens de behandeling. Onderzoek toont voorzichtig aan dat wanneer patiënten fitter een behandeling in gaan, ze die beter doorstaan en voorspoediger herstellen. In Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate worden patiënten voorafgaand aan een oncologische operatie intensief begeleid binnen een zogenaamd prehabilitatieprogramma, met veelbelovend resultaat.

Een gezonde leefstijl is van groot belang voor de preventie van kanker, maar ook rondom de behandeling zijn voeding en beweging veelbelovend. Steeds meer ziekenhuizen zetten daarom prehabilitatie in, zodat kankerpatiënten fitter hun operatie in gaan en ze er beter uit komen. Binnen zo’n programma krijgen patiënten begeleiding van een fysiotherapeut en diëtist om gezonder te eten en meer te bewegen. Ook is er vaak aandacht voor mentale weerbaarheid, stoppen met roken en verminderen van alcohol.

Prehabilitatie is een relevant thema omdat door toenemende zorgkosten, aantallen mensen met kanker en veranderde patiëntbehoefte de huidige zorg gedwongen wordt te veranderen. Ook het Integraal Zorgakkoord zet in op verandering, met een belangrijke rol voor leefstijl.

Samenwerking

Alliantie Voeding in de Zorg faciliteert de ontwikkeling en evaluatie van de prehabilitatieprogramma’s van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate. Met hun focus op preventie zijn het koplopers in leefstijlzorg bij darmkankerbehandeling.

Binnen het prehabilitatieprogramma XtraFit in Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgen darmkankerpatiënten tijdens opname en pre- en postoperatief intensieve begeleiding om gezonder te eten en de conditie en kracht te verbeteren. ‘We werken nauw samen met de professionals in het ziekenhuis en de fysiotherapeuten in de regio,’ licht fysiotherapeut in Ziekenhuis Gelderse Vallei Nynke Westra het programma toe. ‘We evalueren het programma met Wageningen University & Research en voeren aanpassingen door zodat het steeds beter aansluit bij de praktijk.’ Aandacht voor voeding en beweging sluit ook aan bij de patiëntbehoefte, vult Bettina van Embden aan, diëtist in Rijnstate. ‘Patiënten vinden het heel fijn om zelf iets binnen hun behandeling te kunnen doen en zich voor te bereiden op de operatie.’

Toepassen van onderzoek

Eind september organiseerde Alliantie Voeding in het Zorg het congres ONCO-LIFE. Hier spraken onderzoekers van Wageningen University & Research en UMC Utrecht over voeding en bewegen bij en na kanker en deelden Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate expertise over de prehabilitatieprogramma’s. Al ruim 15 jaar faciliteert Alliantie Voeding in de Zorg het onderzoek naar en de toepassing van voeding en leefstijl bij behandeling van kanker.

Altijd op de hoogte blijven?