Lectoraat Eiwittransitie bij Hogeschool Van Hall Larenstein aan de slag met voeding van de toekomst

10 januari 2023 Redactie Voeding Nu

Vanaf 2023 start Martina Sura (Ph.D.) bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden als lector Eiwittransitie. Het nieuwe lectoraat heeft als doel om via het toepassen van nieuwe inzichten en technieken de eiwittransitie te versnellen, waarbij een accent wordt gelegd op gezond en duurzaam geproduceerd voedsel.

Sura is geen onbekend gezicht binnen het werkveld. Ze volgde haar opleidingen (master en Ph.D.) in microbiologie aan de Universiteit voor Scheikunde en Technologie in Praag. Na haar promotie heeft ze eerst als assistant professor aan dezelfde universiteit gewerkt, voordat ze in Leeuwarden aan de slag ging als docent-onderzoeker bij de opleiding Biotechnologie. “Als lector Eiwittransitie aan HVHL wil ik mij inzetten om onderzoek, onderwijs, werkveld en samenleving te verbinden. Ik ga daarvoor graag nieuwe samenwerkingsverbanden aan om zo de eiwittransitie gezamenlijk mogelijk te maken.”

Microbiologie en biotechnologie als basis

Vanuit voorgaande functies als senior onderzoeker en als docent-onderzoeker, heeft Sura haar kennis van microbiologie en biotechnologie, genetische modificaties en de rol van microben (zoals bacteriën) in de bodem, planten en menselijke gezondheid gericht uitgebouwd. “Deze kennis ga ik actief inbrengen in de eiwittransitie zodat we nieuwe paden gaan bewandelen. Vanuit de nauwe verbondenheid met en mijn liefde voor het onderwijs zie ik volop mogelijkheden om ook vanuit het lectoraat Eiwittransitie een bijdrage te leveren aan de opleidingen van HVHL. Bijvoorbeeld via het integreren van interessante onderzoeksvragen in de onderwijsprogramma’s.”

Altijd op de hoogte blijven?