Kenniscentrum suiker en voeding daagt Foodwatch en programma Radar uit

22 oktober 2019

Het Kenniscentrum Suiker en Voeding vraagt organisatie Foodwatch en tv-programma Radar aan te geven welke feitelijke onjuistheden Kenniscentrum suiker & voeding heeft gecommuniceerd over suiker en koolhydraten.

Aanleiding is het rapport van Foodwatch ‘Diëtisten, Ontsponsor U’ over de vermeende belangenverstrengeling van diëtisten en de voedingsindustrie, waardoor diëtisten volgens Foodwatch niet meer objectief zouden adviseren.

‘Foodwatch roept diëtisten op “niet meer recht te praten wat krom is”. Maar wat is er “krom” in de adviezen die diëtisten aan hun cliënten geven?’ vraagt dr. ir. Janine Verheesen, directeur van het Kenniscentrum suiker & voeding, zich in haar reactie af. ‘Deze actie laat zien dat Foodwatch weinig respect heeft voor het kritisch oordeelsvermogen van de beroepsgroep.’

Verdachtmaking industrie

‘Het Kenniscentrum doet graag mee aan inhoudelijke discussies over suiker’, vervolgt Verheesen. ‘Maar Foodwatch en Radar hebben hierover inhoudelijk niets ingebracht. Wat nu naar buiten komt, is alleen een verdachtmaking van de industrie. De industrie deugt niet en daarom alles wat de industrie te melden heeft, zo is de teneur. Wat deugt er dan niet aan onze informatie over suiker? Laat het dáár over gaan!’

Congres over koolhydraten

Het programma Radar besteedde in de uitzending van maandag 21 oktober aandacht aan diëtisten en hun contacten met de levensmiddelenindustrie. Radar baseerde zich daarbij op informatie van actiegroep Foodwatch, die aangeeft dat diëtisten worden misleid door de industrie. Ook het Kenniscentrum suiker & voeding doet daar volgens Foodwatch aan mee. Daarbij verwijst de organisatie naar een congres over koolhydraten en diëten, bedoeld voor diëtisten, dat werd georganiseerd door Kenniscentrum suiker & voeding en werd bekostigd door Suiker Unie.

Niet present

Verheesen haalt echter aan dat Foodwatch niet op het congres was en dat het Kenniscentrum suiker & voeding de Nederlandse Vereniging van Diëtisten nooit heeft gesponsord. ‘Toch insinueert Foodwatch dat elke relatie met de industrie leidt tot onaanvaardbare beïnvloeding. Met als bewijs alleen: “Bedrijven stoppen er simpelweg niet zoveel geld in als dat geen effect heeft”. Dat is al te simpel. Suiker Unie wil als verantwoordelijk producent bijdragen aan het delen van objectieve en erkende kennis over het product suiker. Ook wij vertellen dat te veel suiker één van de oorzaken van welvaartsziekten is en dat een lagere suikerinname een gezonder voedingspatroon kan opleveren’, aldus Verheesen.

Geen geheim

Volgens Verheesen is er ook nooit een geheim van gemaakt dat Suiker Unie het Kenniscentrum financiert. ‘Suiker Unie heeft belang bij wetenschappelijke voorlichting over suiker. Temeer omdat er helaas ook veel onzin over suiker wordt beweerd. Elke uiting van het Kenniscentrum is deugdelijk onderbouwd. Er is een Wetenschappelijke Raad die de juistheid van de informatie nakijkt en waarborgt. De richtlijnen van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en de Nederlandse Gezondheidsraad zijn leidend. De vijf leden van de Wetenschappelijke Raad zijn erkende en gekwalificeerde voedings- of gezondheidsdeskundigen. Hun namen staan op de website. Ze krijgen geen bezoldiging.’

Koolhydratencongres

Het koolhydratencongres van het Kenniscentrum ging onder andere over low-carb-diëten. Op het congres spraken ook suikercriticus Paul van der Velpen en low-carb-promotor Harriët Verkoelen. ‘Het succes van het congres toont aan dat het een behoefte bij de doelgroep invult. De deelnemende diëtisten trokken zelf hun conclusies. Foodwatch geeft toe: “Harde feitelijke onwaarheden werden vermeden”, aldus Verheesen.

Meer weten over het Voeding Nu Jaarcongres en over koolhydraten?

190004135-Voeding-Nu-Jaarcongres-banner-300x250px-300x250

Diëtisten werken vaak volgens de Schijf van Vijf, maar in hoeverre volstaan de klassieke richtlijnen nog? Welke nieuwe diagnose- en behandelmogelijkheden kunnen diëtisten, gewichtsconsulenten en leefstijlcoaches meenemen in hun adviezen?

Tijdens dit nieuwe jaarevenement van Voeding Nu op dinsdag 26 november 2019 bereiden we je voor op de toekomst van het voedingsadvies en de rol die diëtisten en andere voedingsdeskundigen hierin vervullen.

Altijd op de hoogte blijven?