HAS green academy benoemt Ingeborg Haagsma-Boels als lector Eiwittransitie in Voeding

24 januari 2023 Redactie Voeding Nu

Dr. ir. Ingeborg Haagsma-Boels is sinds 1 januari 2023 de nieuwe lector Eiwittransitie in Voeding aan HAS green academy. Zij neemt het stokje over van Fred van de Velde. Met haar komst wordt de scope van het lectoraat verbreed tot de ontwikkeling van producten met alternatieve eiwitten voor humane consumptie. Dit betekent dat het lectoraat zich naast plantaardige eiwitten ook gaat richten op bijvoorbeeld cellulaire agricultuur en insecten. 

Met de groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart zal de vraag naar eiwitten en eiwitrijke producten in de komende jaren blijven stijgen. Om deze groeiende, meer stedelijke en welvarende wereldbevolking te voeden, moet de voedselproductie met zo’n 60% stijgen tot het jaar 2050. Het is duidelijk dat aan deze toenemende vraag niet voldaan kan worden met alleen de traditionele eiwitbronnen.

Eiwittransitie faciliteren

Het klimaatakkoord en ook de nationale eiwitstrategie streeft naar een meer duurzame manier van eiwitproductie die ook bijdraagt aan de gezondheid van mens. Eiwittransitie in voeding betekent de overgang van de meer traditionele eiwitbronnen, zoals zuivel, vlees en soja, naar alternatieve bronnen, zoals eiwit uit (regionale) landbouwgewassen, cellulaire agricultuur of insecten. Het lectoraat wil deze transitie faciliteren door te zorgen voor een goede verbinding tussen de beroepspraktijk, het praktijkgericht onderzoek en het onderwijs.

Innovatie, duurzaamheid en consumentacceptatie samenbrengen

De eiwittransitie vraagt innovaties in de hele keten van eiwitbron tot consumentenproduct. Om de transitie daadwerkelijk van de grond te krijgen is meer dan alleen productontwikkeling nodig. Het gaat er ook om dat deze producten duurzaam geproduceerd kunnen worden en geaccepteerd worden door de consument. En dat gaat niet vanzelf. Met het lectoraat wil Ingeborg Haagsma-Boels de vraagstukken die hierbij spelen vertalen naar praktijkgericht onderzoek waarin innovatie, duurzaamheid en consumentacceptatie samen komen. De uitdaging is te innoveren naar producten waar de consument op wacht, die duurzaam zijn geproduceerd en die ook een goed verdienmodel voor boeren opleveren.

Doorwerking onderwijs en werkveld

Met het lectoraat gaat Ingeborg er ook voor zorgen dat de bevindingen en innovaties worden verankerd in het onderwijs en dat er kennisdisseminatie plaats vindt naar het werkveld. De komende tijd richt Ingeborg zich met haar onderzoeksgroep onder meer op de doorontwikkeling van de nieuwe minor ‘Protein Transition: Towards a Sustainable Future’ voor (internationale) studenten en zal zij nieuwe samenwerkingen aangaan in consortia met partners uit de hele voedselketen.

CV Ingeborg Haagsma-Boels

Ingeborg Haagsma-Boels is opgeleid als Levensmiddelentechnoloog/Biotechnoloog in Wageningen. Ze heeft in 2002 haar promotieonderzoek naar Metabole engineering van melkzuurbacteriën afgerond aan de Wageningen Universiteit. Sindsdien heeft ze ruime ervaring opgedaan met R&D en productinnovatie in de FMCG-foodsector. Zij heeft in diverse rollen gewerkt bij NIZO, WCFS (voorloper TIFN), Friesland Foods (Royal Friesland Campina) en van 2013 – 2022 was ze R&D Director bij Westland Kaas BV. Sinds april 2022 werkt zij als docent-onderzoeker bij HAS green academy en was vanuit die rol al verbonden aan het lectoraat Eiwittransitie in Voeding.

Meer weten over het lectoraat? www.has.nl/onderzoek/lectoraten/lectoraat-eiwittransitie-in-voeding

Altijd op de hoogte blijven?