Gemeenten spelen rol bij gezondere voedingskeuzes van consument

11 september 2023 Pixabay

Het aantal fastfood zaken groeit explosief in Nederland. Met nieuwe wetgeving wil demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen gemeentes handvaten geven om dergelijke ondernemingen te weren. Ceel Elemans, Sector specialist Food bij ING Sector Banking reageert op dit nieuws met het onderstaande bericht ‘Gemeenten kunnen verschil maken bij gezondere voedingskeuzes van consument’.

Consumenten krijgen vrijwel dagelijks te maken met verleidingen tot ongezond eten. Om het overgewicht onder volwassenen en jeugd omlaag te brengen, heeft het kabinet vijf jaar geleden met maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) gesloten.

Maar vijf jaar later hebben de vrijwillige afspraken niet het gewenste effect gehad. Daarom is een andere aanpak nodig. Het opnemen van een gezondheidscriterium in het lokale vestigingsbeleid van gemeenten kan leiden tot een gezondere samenleving met minder overgewicht.

Tussentijdse evaluaties van het RIVM tonen aan dat er in het realiseren van de NPA-doelen om overgewicht terug te dringen te weinig vaart zit. Zo is het percentage volwassenen met overgewicht gestegen tot 51%, terwijl het doel voor 2040 38% is. Bij jeugdigen is dit percentage gestegen naar 16% in 2022 tegen het doel van 9%.

Op dit moment kunnen gemeenten de verkoop van ongezonde voeding op basis van gezondheidsargumenten niet verbieden. Wanneer zij die bevoegdheid wel krijgen, kunnen gemeenten werk maken van een gezondere voedingsomgeving.

De langlopende discussie over een gezondere leefstijl concentreert zich op de lage prijs van ongezonde voeding en het enorme aanbod van ongezond eten. Hoewel fastfoodketens enige variatie in hun menukaart hebben doorgevoerd, verloopt dit proces traag.

Het kabinet heeft onlangs definitief besloten tot invoering van de Nutriscore die het de consument gemakkelijker moet maken om gezondere voedingskeuzes te maken. Naast aanbod en prijs is goede voorlichting over gezonde voeding cruciaal voor een gedragsverandering van de consument richting een gezonder voedingspatroon.

Het is belangrijk dat gemeenten met die nieuwe wet ‘gezondheid’ centraler gaan stellen in hun vestigingsbeleid. Dit leidt ook tot een diverser winkel- en horeca landschap en dat is dubbele winst voor de consument.

Altijd op de hoogte blijven?