Geen geld voor megaproject FoodSwitch Wageningen UR

12 april 2021 Foodlog
Foto: Ton van den Born, Pixabay

Het FoodSwitch-voorstel van Wageningen UR zou zich gaan richten op persoonlijk uitgebalanceerde voeding, de hoogste efficiency bij het gebruik van eiwitten, circulariteit in voedselketens in combinatie met biotechnologie, kunstmatige intelligentie en robotica. Dat moest innovatie en samenwerking in de voedsel- en hightechsector stimuleren teneinde Nederland op kop te houden op het gebied van voedselonderzoek en de verduurzaming van de mondiale voedselproductie.

Maar FoodSwitch grijpt naast de poet. Dat blijkt met zoveel woorden uit het advies van een commissie die onder leiding van Wageningen alumnus en ex-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem het Kabinet ondersteunde bij de keuze van projecten die vanuit het Nationaal Groeifonds €546 miljoen mogen verspijkeren aan economische groei. Naast die som is bovendien €3,5 miljard gereserveerd voor nadere uitrol van de projecten die in de prijzen vallen.

FoodSwitch vroeg om een bijdrage van €276 miljoen vanuit een coalitie van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen (zoals Wageningen UR), belangenorganisaties en overheden. Met dit voorstel beloofden de partijen te zullen bijdragen aan verduurzaming van het wereldwijde voedselsysteem en zouden ze tegelijkertijd het verdienvermogen voor Nederland voor langere tijd versterken.

De adviescommissie gelooft daar niet in. Het voorstel geeft onvoldoende strategische richting, zegt de Commissie. Het neemt geen duidelijke knelpunten weg om een transitie tot stand te kunnen brengen en biedt onvoldoende informatie over de op te leveren faciliteiten en actielijnen. Foodlog

Altijd op de hoogte blijven?