Consument staat welwillender tegenover insectenvoedsel na uitleg over duurzaamheidsvoordelen

9 februari 2023 Redactie Voeding Nu

Consumenten staan welwillender tegenover het eten van insecten als zij geïnformeerd zijn over de duurzame en circulaire voordelen ervan. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research naar de relatie tussen de acceptatie van insecten als onderdeel van de maaltijd en de mate waarin consumenten duurzaamheid belangrijk vinden.

De teelt van insecten kost veel minder water, land en uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met de veehouderij. Ook zetten insecten organische bijproducten en reststromen om in dierlijke witten. Daarom passen insecten goed in de circulaire economie, zegt onderzoeker Hans Dagevos van Wageningen Economic Research. “Wij wilden weten of dit idee van circulariteit ertoe bijdraagt dat consumenten insecten meer als voedsel accepteren.”

De studie werd uitgevoerd met op insecten gebaseerde fastfoodproducten. Uit de studie kwam naar voren dat de intentie van consumenten voor het eten van insecten hoger stijgt wanneer ze informatie krijgen over de circulaire en milieuvoordelen van insecten als voedselbron. Dit gold zelfs voor producten met een zichtbare garnering van insecten, hoewel de stijging bij deze producten het kleinst was. De duurzaamheidsbewuste consument bleek niet extra gevoelig voor het eten van de producten in vergelijking met de consument voor wie duurzaamheid minder prioriteit heeft. De aankoopintentie van consumenten blijkt ook te stijgen naarmate insecten meer verborgen zijn, bijvoorbeeld als bestanddeel van de bloem in het broodje.

Lees meer over de studie op de website van WUR.

Altijd op de hoogte blijven?