Budapest Declaration 2022: Recht op voedingszorg voor iedereen

1 november 2022 Saskia Jabaaij

foto: Photo by Gabriel Miklós on Unsplash

Recht op voedingszorg voor alle inwoners van Europa. Dit is waar diëtisten verspreid over heel Europa zich hard voor maken. Zij zijn verenigd in de organisatie EFAD (European Federation of the Associations of Dietians). Op het internationale congres van EFAD in Boedapest, waar vertegenwoordigers van 27 landen aanwezig waren, werd er ingestemd met de Budapest Declaration 2022.

Het idee van de resolutie van Boedapest is dat diëtetiek als een voltallig onderdeel van de voedingszorg wordt beschouwd. Een ander belangrijk aspect in de resolutie is dat ieder mens recht heeft op voldoende voedsel, in overeenstemming met de internationale verklaring over het mensenrecht op voedsel. De budapest declaration 2022 benadrukt het belang van Veilige en adequate voedingszorg voor alle inwoners van Europa en de rol van de diëtist hierbij.

Annemieke van Ginkel, Voorzitter van de EFAD, zou graag zien dat in een tijdsbestek van 10 jaar de diëtist wordt betrokken in alle preventieprogramma’s en multidisciplinaire behandelpaden.

Politiek

EFAD roept via de resolutie de politiek op om zich hard te maken voor het recht op voedingszorg voor alle Europese inwoners. Als stem voor de diëtisten in Europa wil EFAD de politieke leiders zover krijgen dat er, binnen het bestaande gezondheidssysteem van elk land, een optimale dekking van dieetdienstverlening wordt gegarandeerd.

Belang diëtist

Diëtisten zijn professionals met expertise in voedingszorg. Tot hun takenpakket behoort, in samenwerking met de academische wereld en onderzoek, de industrie en overheden, het verbeteren van de voedingsomgeving voor iedereen. Voedingszorg helpt volgens EFAD de effectiviteit van klinische behandelingen, de kwaliteit van leven verbeteren, het leidt tot minder hoge zorgkosten, verlaagt het risico op ziekten en verkort de opnameduur van patiënten in ziekenhuizen. Ook kunnen diëtisten duurzame, rechtvaardige en effectieve veranderingen in de voedingsomgeving van een land maken.

Bron: NVD 

Altijd op de hoogte blijven?