Alea Publishers neemt de vakbladen Vleesmagazine en Voeding Nu over van Vakmedianet

25 februari 2021