Afschaffing BTW-tarief: is de aardappel een groente?

28 maart 2023 Redactie Food Unsplash

Op dit moment onderzoekt de overheid of het mogelijk is de BTW op groente en fruit in 2024 af te schaffen. Wat valt er onder groente en fruit? De aardappel is één van de discussiepunten. De Nederlandse Aardappel Organisatie deed onderzoek naar hoe consumenten hierover denken.

Het overgrote deel van Nederland eet nog steeds onvoldoende groente en fruit volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad, blijkt uit de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM. Een afschaffing van de BTW op groente en fruit zou kunnen bijdragen aan een gezondere bevolking. Om deze BTW-afschaffing mogelijk te maken zoekt de overheid naar een juridisch houdbare afbakening. Het is nog niet duidelijk welke producten onder groente en fruit vallen, en dat geldt ook voor de aardappel.

Future of Food Institute deed in opdracht van de Nederlandse Aardappel Organisatie onderzoek onder consumenten naar de vraag: “Beschouw je aardappels als groente of iets anders en waarom?” 55% van de ondervraagden antwoordde dat ze de aardappel als groente beschouwen. Ook wanneer ze verschillende producten in de Schijf van Vijf moesten indelen, schaarde de grootste groep ondervraagden (47%) de aardappel onder de categorie groente en fruit. 36% schaart het onder brood, graanproducten en maaltijdbasissen zoals rijst en pasta, 11% onder geen categorie en 6% bij overig.

Voedingswaarde

Als onderbouwing voor het beschouwen van de aardappel als groente wordt veelal de voedingswaarde genoemd en de manier van verbouwen. Mensen die de aardappel als iets anders beschouwen, benadrukken dat de aardappel veel zetmeel en koolhydraten bevat, en dat deze vaak juist samen met groente wordt gegeten. De aardappel bevat echter vitaminen en mineralen die in pasta en rijst niet voorkomen. Vooral net geoogste aardappels zijn een goede bron van vitamine C, terwijl deze vitamine niet in pasta of rijst te vinden is. Naast vitamine C, is de aardappel ook een bron van kalium, vezels en B6.

Aardappelverkoop stimuleren

Consumenten kregen in het onderzoek verschillende producten te zien met de vraag van welke producten de overheid de verkoop moet stimuleren. Voor de aardappel geeft 87% dat aan. 67% zegt dat ze het een taak van de overheid vinden om duurzame voedselkeuzes te stimuleren, en 71% vindt datzelfde van gezonde voedselkeuzes. De afbakening specifiek voor het 0% BTW-tarief zou volgens Nederlanders gemaakt moeten worden op basis van hoe gezond een product is (71%), gevolgd door het aandeel groente of fruit (47%), de mate van bewerking (35%), duurzaamheid (35%) of een andere reden (3%).

In veel buitenlandse gerechten heeft de aardappel een plek in maaltijden als groente. Vooral in Zuid-Europa, bijvoorbeeld in een Spaanse tortilla. In Ierland valt deze ook al onder het 0% BTW-tarief en in Duitsland voert men op het moment deze zelfde discussie.

Dit artikel verscheen eerder op: Evmi

Altijd op de hoogte blijven?