Advieslijn voor zorg bij eetstoornissen

7 juli 2021 Julia Streur

Beeld: Monstera via Pexels

De landelijke ketenaanpak eetstoornissen (K-EET) is een advieslijn gestart voor zorgprofessionals.
Door toegang tot informatie laagdrempelig te houden wil K-EET vroegtijdig een effectieve behandeling bij kinderen en jongvolwassenen bevorderen.

Het initiatief stroomt voort uit het doel binnen jeugdhulp om het begrip en de aanpak bij eetstoornissen te verbeteren. Dit wil K-EET bereiken door via Ketenaanpak Eetstoornissen Informatie (K-EETi) professionals te ondersteunen bij het herkennen van symptomen van eetstoornissen, de vervolgstappen in behandeling en het aanpakken van complexe casuïstiek en co-morbiditeit.

K-EETi is bereikbaar voor alle disciplines binnen de jeugdhulp, specialistische ggz en eerstelijnshulpverlening (onder andere kinder-, jeugd, artsen en diëtisten). Telefonisch casuïstiek bespreken met de experts van K-EETi (dat zijn onder andere kinderartsen, psychiaters en verpleegkundig specialisten) is mogelijk. Zij denken met de behandelaar mee over de beste zorg voor het kind, de jongere of de ouders, stelt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (de organisatie achter K-EET). De telefonische advieslijn is bereikbaar via nummer: 085-7603375.

 

Altijd op de hoogte blijven?