Van Arkel: belangrijke rol spelen bij preventie

6 december 2022 Angela Jans

Foto: de Beeldredacteur/Michel ter Wolbeek

Door middel van gezonde voeding en verantwoord bewegen mensen zo lang mogelijk fit houden. Daar staat de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) voor. Anne-Marike van Arkel, zelf geen gewichtsconsulent maar bestuurder in hart en nieren, is  de nieuwe voorzitter.

Afvallen is één, het gezonde gewicht daarna weten te behouden is minstens zo lastig. Het ombouwen van andere eetpatronen tot de nieuwe levensstijl is voor de meeste mensen het moeilijkst. “Hierbij kunnen de leden van BGN helpen. En we spelen een belangrijke rol bij preventie, bij het voorkomen van gezondheidsklachten ten gevolge van overgewicht. Ik heb weliswaar niet voor dit beroep gekozen maar ben wel zeer geïnteresseerd in voeding en beweging. Het is ook daarom dat ik het beroep van de gewichtsconsulenten graag nóg beter op de kaart wil zetten”, aldus de nieuwe voorzitter. In Anne-Marike van Arkel heeft de vereniging iemand gevonden met een uitgebreide staat van dienst als bestuurder. Zo is zij actief geweest voor de Stichting Roparun en voorzitter van de Cliëntenraad Gezond op Zuid. Voorheen was zij onder andere algemeen directeur bij het NRVT, het register van de vastgoedtaxateurs, en lange tijd algemeen directeur van de NBA, de beroepsorganisatie van alle accountants in Nederland. Daarnaast heeft zij in het verleden verschillende andere bestuurs- en adviesfuncties vervuld. De BGN bestaat sinds 2005. Bij de start telde de club zo’n dertig leden, nu zijn het er zo’n veertienhonderd. Zij adviseren, motiveren, coachen en begeleiden cliënten en medewerkers van organisaties naar een gezond gewicht en een beter beweegpatroon. Het zijn nadrukkelijk geen diëtisten, die hebben een hbo gevolgd, voor de gewichtsconsulenten is dat mbo. Overigens heeft ongeveer de helft van de BGN gewichtsconsulenten, eerder een hbo of wetenschappelijke studie gevolgd op een ander vakgebied. “Onze leden geven concrete voedings- en beweegadviezen volgens de Richtlijnen Goede voeding en de Beweegrichtlijnen. Dus geen pakjes, geen maaltijdvervangers, daar mag je geen programma’s mee samenstellen. Ze begeleiden echter alleen mensen waarbij geen onderliggend lijden is vastgesteld. Die kunnen niet bij een gewichtsconsultent terecht. Maar er kan dus wel sprake zijn van (ernstig) overgewicht of zelfs beginnende obesitas, als de persoon in kwestie er dan (nog) niet ziek van is”. Voor deze dienstverlening is vanuit de aanvullende zorgverzekering vaak een vergoeding beschikbaar. Maar Van Arkel schuift graag aan tafel bij de zorgverzekeraars in een poging, meer vergoedingen in de pakketten op te laten nemen, zeker nu 50% van alle Nederlanders overgewicht blijkt te hebben.
Van Arkel: “We zijn geen zorgverleners maar nuldelijnszorg: dat wil zeggen, we versterken de eigen kracht en we werken preventief. Door deze begeleiding te vergoeden kunnen de zorgverzekeraars op termijn daarvan profiteren, onder andere door reductie van de zorgkosten. 

Altijd op de hoogte blijven?