Personalized nutrition: voeding op maat

16 december 2021 Mischa Brendel

Foodvalley NL, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor duurzame en gezonde aanpassingen in ons voedselsysteem, ziet personalized nutrition als een van de belangrijkste methoden om dit doel te verwezenlijken. Op 7 oktober presenteerde Foodvalley NL een position paper over personalized nutrition: gepersonaliseerde voeding. 

Foodvalley NL maakt zich sterk om in 2050 elke mond op aarde van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Het platform, dat sinds 2004 bestaat, zet zich met name de laatste twee jaar in voor het versnellen en opschalen van de veranderingen in het voedselsysteem.

In eerste instantie lijken gezonde en duurzame voeding niet per se met elkaar verbonden, maar daar denkt Judith van der Horst anders over: “Ons uitgangspunt is dat als iets gezond is voor de mens, het ook gezond is voor de wereld.” De Innovation Lead Food & Health bij Foodvalley NL ziet personalized nutrition als een manier om gezonde voeding toegankelijker te maken voor iedereen.

‘Alles draait om de gezonde keuze, de gemakkelijke keuze te maken’

Vanuit de gemeenschap was er de behoefte aan wat Van der Horst een ‘aligned business definition on personalized nutrition’ noemt. “Ook was er vanuit het ecosysteem behoefte aan helderheid op goede businessmodellen in personalized nutrition, aan duidelijkheid over het wettelijke kader, aan helderheid over de data en de IT-infrastructuur en aan de minimale wetenschappelijke onderbouwing om te kunnen spreken over personalized nutrition.” Foodvalley NL nam daarom de leiding in het opstellen van een position paper, dat door 53 partijen werd geschreven. De schrijvers vertegenwoordigen het complete personalized nutrition-ecosysteem en werken onder meer bij Unilever, Philips, Jumbo, Ahold Delhaize, Rabobank, Deloitte, TNO en Wageningen University & Research.

Van wetenschap naar doe-het-zelf

Het begrip ‘personalized nutrition’ is niet nieuw, maar het werkveld staat nog in de kinderschoenen. Door de opkomst van gezondheidsapps en smartwatches komen er steeds meer (gepersonaliseerde) data beschikbaar die een advies op maat niet alleen mogelijk, maar vooral gemakkelijk toegankelijk maken.
Personalized nutrition vindt zijn oorsprong in de (medische) wetenschap en is vooral data-gedreven. Het werkveld is echter verschoven van wetenschap in het lab naar de doe-het-zelf-metingen – die desalniettemin nog steeds gebaseerd zijn op de wetenschap – en zijn in feite dus citizen science geworden: hartslag, bloeddruk, slaapritme, et cetera zijn met behulp van apps en smartwatches tegenwoordig heel gemakkelijk zelf te meten, vooral omdat dit met zaken als smartwatches grotendeels automatisch gebeurt. Hoe een persoon reageert op bepaalde voeding – denk bijvoorbeeld aan allergieën – is belangrijk, maar de leefstijl en ook de persoonlijke wensen – het gedrag – van deze persoon spelen een cruciale rol.

Maar is dit niet al het werkgebied van een diëtist? Deze stelt namelijk ook een gepersonaliseerd voedingsprogramma op, gebaseerd op wetenschappelijke data en de persoonlijke situatie en gedragingen van iemand. “Je kunt personalised nutrition zien als een vervolgstap op de diëtist”, zegt Van der Horst. “Ook een diëtist kijkt naar persoonlijke wensen, meet factoren bij de cliënt en geeft een advies op maat. De diëtist van de toekomst kan zich verrijken met de mogelijkheden die personalized nutrition biedt. Er kunnen meer data beschikbaar komen waar de diëtist het advies op kan baseren. Deze specialist kan ook in beeld komen bij die groep mensen die het personalized nutrition-advies van een app graag op persoonlijke manier vertaald wil hebben in adviezen. Daarnaast kan het potentiële massa-bereik van personalised nutrition een aanvulling zijn op het bereik van een diëtist.”

Personalized Nutrition-maaltijdboxen

Is personalized nutrition momenteel al mogelijk? Kunnen we binnenkort de maaltijdboxen met gepersonaliseerde voeding bestellen? “Dat is nu al aan de gang”, zegt Van der Horst. “Laat ik mezelf als voorbeeld nemen: we zijn een gezin van vijf, met drie kinderen. Een van ons is vegetariër, we hebben er sporters tussen zitten en iemand van ons heeft een allergie. Dit alles kan ik al doorgeven bij het bestellen van een maaltijdbox en deze trend zal zich zeker verder doorzetten.”

Toch zijn er nog niet veel voorbeelden van bedrijven die een verdienmodel hebben ontwikkeld, specifiek rondom personalized nutrition. Wil zo’n verdienmodel succesvol zijn, dan moet het aangeboden product of de aangeboden dienst niet te duur uitpakken voor de consument. Tegelijkertijd moet deze echter ook voldoende winstgevend voor de investeerder zijn. Ook moet het product/de dienst de consument geen extra moeite kosten, of op zijn minst een merkbaar positief effect hebben. Met andere woorden: het moet betaalbaar en effectief zijn.

Van wie zijn de data?

Data spelen een sleutelrol in personalized nutrition en dat vormt meteen een hekel punt. Want van wie zijn de verzamelde data en hoe worden deze beveiligd, maar tegelijkertijd toegankelijk? “Dat is een van de belangrijkste voorwaarden”, stelt Van der Horst. “Er moet duidelijke wet- en regelgeving komen die stelt dat de data eigendom blijven van de consument en dat niet iedereen er zomaar bij kan.”

Tegelijkertijd doen er wel partijen als zorgverzekeringen mee met het initiatief van Foodvalley NL, zoals Samen Gezond van Menzis. Vormt dat geen risico? Volgens Van der Horst niet. “Zoals ik al zei, moeten de data goed worden beschermd. Maar tegelijkertijd zou je mensen die een gezond voedingspatroon volgen kunnen belonen via hun zorgverzekering.” Belangrijk is volgens Van der Horst dat je mensen die het advies niet volgen niet gaat straffen, maar dat je uitgaat van een positieve benadering met focus op advisering en communicatie, die aansluit bij een persoon. Hier spelen zorgverzekeraars en enkele andere stakeholders in het personalized nutrition-ecosysteem een belangrijke rol in.

Hoe nu verder?

“De position paper is slechts het begin van het hele personalized nutrition-verhaal”, stelt Van der Horst. “We willen dat personalized nutrition kan gaan groeien, zodat het maken van de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt; dat is de kern. Wij willen een wereldwijde personalized nutrition community starten, waarin we de schrijvers van deze position paper en andere stakeholders bij elkaar brengen, zodat er een ecosysteem ontsloten wordt en er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Zo kunnen we van elkaar leren, samen de agenda opstellen, programma’s starten en samen kennis opbouwen. Het ontsluiten van het personalized nutrition-ecosysteem is cruciaal om tot échte innovatie te komen, zodat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze wordt.”

Wereldwijd platform
Foodvallley NL bouwt een internationale personalized nutrition-community op: een wereldwijd platform om personalized nutrition-business te stimuleren. Geïnteresseerde partijen kunnen zich hiervoor aanmelden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Foodvalley NL: www.foodvalley.nl.

Altijd op de hoogte blijven?