NAV-lid Jessica Kiefte-de Jong: ‘Ik wil voeding en leefstijl vanuit verschillende disciplines bestuderen’

28 oktober 2021

Wie is Jessica Kiefte-de Jong?

Geboren: 19 juni 1983
Woont: in Den Haag
Functie: hoogleraar Population Health

Hoe bent u in de voedingswereld terechtgekomen?

Mijn moeder deed vrijwilligerswerk in een verpleeghuis en als kind mocht ik regelmatig mee. De zorg vond ik al snel interessant maar ik moest niet veel hebben van allerlei medische handelingen. Later, toen ik ouder was, kwamen we als gezin in aanraking met een diëtist omdat eerst mijn broers en later ook mijn zus en ik, de diagnose coeliakie kregen. Ik ontdekte dat ik het werk van een diëtist heel interessant vond en besloot daarom Voeding en Diëtetiek te gaan studeren.

Zowel het medische aspect als het praktisch puzzelen voor en met patiënten heeft me altijd aangesproken. Toch miste ik uiteindelijk in mijn werk als diëtist de bredere context met betrekking tot voeding en leefstijl. Ik besloot daarom Gezondheidsweten-schappen te gaan studeren. Tijdens die studie kwam ik erachter dat ik het doen van onderzoek erg interessant vond en daarom ben ik promotieonderzoek gaan doen op het gebied van voeding in het vroege leven. Daarna heb ik veel onderzoek gedaan naar verbanden tussen voeding en gezondheid binnen de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC. Wat me hierin aansprak, is de potentie van preventie. Tegelijkertijd merkte ik ook in deze periode weer dat voeding en leefstijl zoveel meer is dan alleen de relatie met gezondheid en dat ook hier die bredere context en soms methodieken van buiten de epidemiologie van belang zijn. Daarom heb ik bewust de stap gezet om richting een interdisciplinaire werkomgeving te gaan, gericht op public health.

Wat houdt uw huidige werk in?

Begin 2019 ben ik benoemd als hoogleraar population health aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Dit geeft mij de ruimte om breder naar voeding en leefstijl-onderzoek te kijken. Het werk van een hoogleraar is divers en dat maakt dat ik het heel leuk vind. Ik begeleid promovendi bij hun onderzoek en geef onderwijs aan bachelor- en masterstudenten geneeskunde en public health. Het is mooi om te zien dat er nu ook binnen de geneeskunde meer aandacht komt voor het belang van leefstijl en preventie. Mijn rol als hoogleraar geeft mij de ruimte, aan te sluiten bij adviescommissies op gebied van voedingsrichtlijnen en het preventiebeleid. Dit biedt de mogelijkheid om ook verbinding te leggen tussen onderzoek en maatschappij. Tenslotte ben ik ook bestuurslid van de NAV en hoofd wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Public Health en eerstelijnsgeneeskunde. Ik verbind graag verschillende disciplines aan elkaar omdat ik ervan overtuigd ben dat je dan als wetenschapper wordt aangescherpt en we ook een beter beeld krijgen van de gezondheidsvraagstukken van deze tijd.

Wat wilt u graag onderzocht zien?

Een heleboel! Maar als ik echt iets moet noemen, zou ik het tegenovergestelde van mijn huidige onderzoek op gebied van teachable moments willen onderzoeken. Teachable moments zijn momenten in het leven waarin men meer open staat voor leefstijlverandering. In principe is dat positief maar er zijn ook transitiemomenten in een mensenleven, zoals bijvoorbeeld traumatische gebeurtenissen, die het juist moeilijker maken om gezonder te leven. Ik wil onderzoeken welke risico en beschermfactoren maken of deze momenten van invloed zijn op voeding- en leefstijlgedrag en hoe je hier met interventies op in kunt spelen.

Altijd op de hoogte blijven?