NAV-lid Debora Melo-Van Lent: ‘Bijdragen aan een gezondere maatschappij’

28 maart 2023
Debora Melo
Geboren: Curitiba Brazilië
Woont in: San Antonio, Texas, Verenigde Staten
Functie: Postdoctoral Research Fellow

1. Waarom ben je voedings­wetenschappen gaan studeren?

Voeding en Ziekte heeft mijn passie. Tijdens mijn voeding- en diëtetiekstages genoot ik van het uitleggen van de Schijf van Vijf aan patiënten. Echter wilde ik naast de rol van coach en wetenschap vertaler ook de rol van wetenschapper vervullen om op die manier bij te dragen aan een gezonde maatschappij.

2. Wat houdt je huidige werk in?

Ik ben in de wetenschap gebleven en heb mij gespecialiseerd in voeding en hersenziekte. Als postdoctoraal onderzoeker bestudeer ik de rol van voeding - van micronutriënt tot voedingspatroon – in relatie tot dementie gerelateerde uitkomstpunten in populatie studies in Amerika en Europa. Ik doe dat in Amerika. Mijn passie voor voeding is zo groot, dat ik in 2018 verhuist ben naar zuid Texas, San Antonio, vijf uur van de grens met Mexico. Mijn professor is hier in 2018 directeur geworden van het Glenn Biggs Institute for Alzheimer’s and Neurodegenerative diseases (https://biggsinstitute.org/). Wijlen heer Biggs was een prominent figuur die veel heeft betekend voor San Antonio en omgeving. Hij werd gediagnostiseerd met de ziekte van Alzheimer. Het echtpaar Biggs ontdekte al snel tijdens het ziekteproces dat er met betrekking tot dementie nog veel te verbeteren, te onderzoeken en te leren viel. Na het overlijden van de heer Biggs schonk de familie een zeer genereus bedrag aan de universiteit van Texas voor een Alzheimer instituut in San Antonio. Mijn rol binnen dit instituut is op de eerste plaats: voedingsexpert. Daarbij geef ik collega’s adviezen over welke voedingsmeetinstrumenten het meest sensitief zijn voor de studies die zij op willen zetten. Daarnaast hou ik me bezig met het geven van seminars aan mantelzorgers en ten derde met het doen van epidemiologisch voedingsonderzoek. Voor mijn huidige onderzoek heb ik drie onderzoeksbeurzen gekregen om de Dietary Inflammatory Index (Shivappa et al. 2014) in relatie tot markers van hersenveroudering en dementie te bestuderen. Ik heb voor dit onderwerp gekozen om dieper in te kunnen gaan op de ontsteking pathway die wellicht naar dementie leidt en om te ontdekken welke rol voeding hierin speelt.

3. Wat zou je graag nog onderzocht ­willen zien?

Er is een groot gat voor wat betreft het bestuderen van voeding en ziekte in etnische minderheidsgroepen. Dit geldt wereldwijd. Lokaal hier in Texas maar ook in Californië en Illinois (omgeving Chicago) is er veel gezondheidswinst te behalen bij met name mensen die vanuit Mexico naar Amerika geïmmigreerd zijn. Voor wat betreft het voedingsonderzoek moet er allereerst een inhaalslag gemaakt worden in de ontwikkeling van voedingsmeetinstrumenten. De beschikbare gevalideerde voedselfrequentie vragenlijsten zijn getest bij individuen met een westerse (Europese) immigratie achtergrond. Ik ben in overleg met (voedings)epidemiologie collega’s in UC San Diego en het Rush Alzheimer’s disease research center in Chicago om de handen ineen te slaan om dit te verbeteren. 

Altijd op de hoogte blijven?