Kennis over voedsel toegankelijk maken

31 oktober 2023 Angela Jans
Voeding Nu bestaat 25 jaar. Eind 1998 rolde het eerste nummer van de pers. Een mooi moment om samen met betrokkenen van het eerste uur even stil te staan bij de ontwikkelingen op het gebied van voedsel, voeding in gezondheid. De topics die toen speelden, hoe staat het daar nu mee? Ook wordt het vizier op de toekomst gericht.

‘Informatie over wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van voedsel, voeding en gezondheid, waarover veelal fragmentarisch berichten doorklinken in de massamedia, completeren en voorzien van achtergrondgegevens’, zo staat geschreven in het openingswoord van Voeding Nu nummer 1, december 1998. Het blad is ontstaan uit een samenvoeging van de tijdschriften Voeding en Voorlichting en Voeding. Voormalig hoofdredacteur Hans Kraak werkte bij Voeding en Voorlichting wat gelieerd was aan het toenmalige Voorlichtingsbureau voor de Voeding (het huidige Voedingscentrum) en had de taak gekregen om die twee bladen te integreren. Zelf werd hij destijds eindredacteur, Willem Gerritsen, afkomstig van het blad Voeding, was de eerste hoofdredacteur. Toen Gerritsen een paar jaar later stopte, volgde Kraak hem op.
“We wilden voedingskennis doorgeven aan diëtisten en wetenschappelijke onderzoeken wat toegankelijker maken. De topics van toen, zijn volgens mij grotendeels nog wel dezelfde. De problematiek is niet afgenomen, overgewicht neemt nog steeds toe evenals ziektebeelden die gerelateerd zijn aan voeding zoals diabetes type II. Wat mij betreft zou de overheid best wat strengere maatregelen kunnen nemen op beperking van producten die ongezond zijn. Vergelijk het met roken, dat was vroeger gewoon overal toegestaan, zelfs op school. Ik denk dat de wetenschap inmiddels best in kaart heeft hoe het een en ander moet worden uitgewerkt. In grote lijnen weten we heus wel hoe het zit. Volgens mij zal het gezonder eten in de toekomst nog weleens in een stroomversnelling kunnen raken. Bijvoorbeeld met behulp van personalized nutrition”, aldus Hans Kraak. 

RIVM

Marga Ocké is voedingsepidemioloog en vanuit die hoedanigheid inmiddels zo’n dertig jaar werkzaam bij het RIVM. Daarvan maakt ze al 25 jaar, zo lang als Voeding Nu bestaat, vanuit die organisatie deel uit van de redactieadviesraad. Ook zij meent dat er niet zoveel ingrijpend is veranderd en is van mening dat er grote veranderingen in de eetomgeving nodig zijn voor gezondere en duurzamere consumptie. “Dat is nu een belangrijk item. Destijds was er meer aandacht voor functional food, en daarna zijn daar de super foods voor in de plaats gekomen, en ook hebben we allerlei trends in diëten zien langskomen. Maar ik denk dat veel issues nog steeds spelen en verwacht dat dit over 25 jaar niet veel anders zal zijn. Ik vind het belangrijk dat ‘Voeding Nederland’ van elkaar weet wat er allemaal speelt en onderzocht wordt.
Binnen het RIVM houdt Marga Ocké zich voornamelijk bezig met voedselconsumptiepeiling (VCP) ofwel de vraag: Wat eten we in Nederland? “Wat speelt er bij jongeren? Wat bij ouderen? Wij hebben alles in de peiling. Maar ik ben ook bij veel anderen projecten op het gebied van gezonde en duurzame voeding betrokken; en werk een dag per week bij Wageningen Universiteit. Ik vind het erg leuk om vanuit die hoedanigheid mee te denken over de inhoud van Voeding Nu. Het is voor mezelf ook leuk om te horen waar collega’s die in de raad zitten mee bezig zijn en ik denk dat het voor de lezers fijn is om op de hoogte te blijven van allerlei lopende onderzoeken of wat de resultaten zijn.”

Belangrijke rol

Hans Verhagen, eigenaar van Food Safety & Nutrition Consultancy werd iets later lid van de redactieadviesraad. “Voeding Nu vervult een belangrijke rol: het correct en actueel informeren over inhoudelijke zaken, feiten en bijeenkomsten op het brede gebied van voedsel, voeding, en gezondheid. Ik zie graag dat wetenschappelijke werken die doorgaans gepubliceerd worden in de Engelse taal, hierin via artikelen en rapporten ook een bredere aandacht krijgen via een verkorte versie in de Nederlandse taal. Ik zit al ongeveer twee decennia in de redactieadviesraad van Voeding Nu en zal met veel plezier blijven doen. Daarnaast zal ik ook zelf bijdragen blijven verzorgen. Vanaf 2003 heb ik 24 keer gepubliceerd in Voeding Nu dus nu op naar de 25!” 

Toen en nu

Rubrieken en katernen als Voedselconsumptie en Voedingsvoorlichting hebben in de loop der tijd plaats gemaakt voor Wetenschap, Product& Bedrijf, Overheid & Beleid, Onderwijs en Diëtetiek. Maar op de cover van nummer 1 stonden koppen als: ‘Obesitas en defecte genen’, ‘Kansen en dilemma’s voor biologische productie’, onderwerpen die vandaag de dag ook niet zouden misstaan. 

Altijd op de hoogte blijven?