Beschuitje Artificial Intelligence

30 april 2024 Antal Giesbers Bolletje
Roel Veld en Bram de Vrught kwamen elkaar enkele jaren geleden tegen na een lezing van Roel, en ze begonnen te brainstormen over een effectiever gebruik van data en techniek in het productieproces van Bolletje. 

Roel Veld, financieel directeur van Bolletje, kwam na een lezing in contact met Bram de Vrught, die bij QING Forward Engineering invulling geeft aan het leveren van technologische oplossingen in de food­industrie. Tijdens het Food Tech Event ­vertellen zij hoe Bolletje daarbij Artificial Intelligence gaat inzetten. 

Beter monitoren

“Ik ben een echte datafanaticus, dus we zaten al snel te brainstormen over hoe je data en techniek effectiever zou kunnen inzetten. Bolletje doet best veel met data op het gebied van marketing en sales richting de ­consument, maar in de productie werd daar nog maar redelijk beperkt gebruik van gemaakt. Uiteindelijk is Bram bij ons op bezoek gekomen en zijn we gaan kijken hoe we met behulp van Artificial Intelligence de kwaliteit van ons eindproduct beter 
kunnen monitoren.”

Variatie ingebakken

“Bolletje maakt gebruik van grondstoffen uit de natuur, die bij elke oogst verschillen”, zegt De Vrught. “Daarom werken er mensen met veel kennis en ervaring die het proces goed beheersen Zij nemen steekproeven en passen op basis daarvan de machines aan. Deze kennis en ervaring kunnen we borgen door AI in te zetten.” 

De twee voorwaarden voor het slagen van het project zijn geld en acceptatie

Veld wijst erop dat consumenten vaak niet doorhebben wat erbij komt kijken om te komen tot een consistent product. “Als het ­bovenste beschuitje gebroken is omdat de vakkenvuller in de supermarkt er mogelijk wat ruw mee om is gegaan, dan is dat in de ogen van de consument ónze schuld. We zijn eraan gewend dat er dertien exact dezelfde beschuitjes in een pak zitten. Willen wij die consistentie garanderen, dan moeten we in het productieproces continu bijsturen. Het probleem: daar is veel kennis en ervaring bij nodig, en we kunnen alleen bijsturen op basis van enkele steekproeven. Ook is het effect van bijsturen niet direct zichtbaar, met andere woorden: het is een proces dat heel goed, maar ook heel gevoelsmatig door onze mensen wordt bijgestuurd.”

Meer controle

“Wil je dat procestechnologisch gaan bij­sturen, dan heb je data nodig van de grondstoffen, het proces en de objectieve kwaliteit van het product tijdens én na het proces”, vertelt De Vrught. “We halen nu met behulp van camera´s de data van het product tijdens het productieproces binnen. We gebruiken AI om op basis van die data de kwaliteit te be­palen waarop het proces bijgestuurd kan worden. Zo krijg je het proces beter onder controle. Je bent minder afhankelijk van de menselijke impact, die nooit volledig te be­heersen is, en je kunt tot een hogere, betrouwbare en beheersbare kwaliteit ­komen.”

De twee voorwaarden voor het slagen van het project zijn geld en acceptatie, zegt Veld: “We beginnen met dit project omdat het faseerbaar is en daarom betaalbaar. Maar daarnaast gaat het erom dat de inzet van AI wordt geaccepteerd op de werkvloer.” “Dat is essentieel”, vult De Vrught aan. “Als innovatie faalt, ligt het er vaak aan dat de mensen onvoldoende betrokken zijn ­gedurende het innovatieproject.”

“De medewerkers van Bolletje zijn precies om die reden actief bij het project betrokken”, vervolgt Veld. “Dit project staat of valt met hun bijdrage, want zij hebben de kennis en kunde in huis. Door ze te betrekken, voelen de mensen zich juist gewaardeerd en daarmee bind je mensen in plaats van dat je hen het gevoel geeft dat ze overbodig worden gemaakt. We merken juist dat zij graag hun bijdrage leveren, omdat zij zien dat dat ­resultaat heeft. Ze merken zelfs dat ze meer weten dan ze dachten.“

Lezing Food Tech Event
Roel Veld en Bram de Vrught geven op 15 mei tijdens het Food Tech Event een lezing onder de titel: ‘Wat wil Bolletje?’. 

Altijd op de hoogte blijven?