NAV-lid Timme van der Lugt: ‘Benieuwd naar interactie tussen diverse stoffen’

1 november 2022

Timme van der Lugt
Geboren: Amsterdam
Woont in: Arnhem
Functie: Senior Adviseur Chemische Veiligheid bij Bureau Risicobeoordeling en onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

1. Waarom ben je voedingswetenschappen gaan studeren?

Als kind vond ik eten altijd al heerlijk. Ook had ik een ‘geneeskrachtige’ kruidentuin. Ik was me al vroeg bewust dat de dingen die we aten een effect konden hebben op ons lichaam. Op latere (tiener)leeftijd begon ik op de ingrediëntenlijstjes van potjes te kijken. Niet omdat ik bepaalde dingen wilde vermijden, maar puur omdat ik het interessant vond. Tegen het einde van de middelbare school was ik ook een fanatieke sporter. Ik besloot daarom om Voeding en Gezondheid te studeren en me te verdiepen in de effecten van voeding op sportprestaties. Uiteindelijk ben ik daar tijdens mijn studie helemaal vanaf gestapt en vond ik moleculaire mechanismes veel interessanter!

2. Wat houdt je huidige werk in?

Ik werk als toxicoloog en risicobeoordelaar bij Bureau Risicobeoordeling en onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). BuRO is verantwoordelijk voor het adviseren over risico’s op basis van wetenschappelijke informatie en beoordelingen. Dit doen we onder de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit (WOR). De WOR geeft het mandaat en de verplichting aan BuRO om zonder tussenkomst van de inspecteur-generaal van de NVWA gevraagde en ongevraagde adviezen uit te brengen aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze adviezen kunnen ook betrekking hebben op het uitvoeren van het toezicht door de NVWA. Adviezen schrijft BuRO voor alle publieke waarden van de NVWA. Deze waarden zijn volksgezondheid (voedselveiligheid en productveiligheid), dierenwelzijn, dier- en plantgezondheid en natuur.
In mijn functie schrijf ik wetenschappelijke risicobeoordelingen en adviezen over chemische stoffen in voeding en consumentenproducten. Een aanleiding voor een risicobeoordeling kan bijvoorbeeld zijn dat de NVWA bij monitoring een bepaalde stof in een levensmiddel vindt die daar niet hoort, of in een te hoge concentratie. Wij beoordelen dan of deze stof een risico vormt en adviseren welke stappen er genomen kunnen worden. Maar we kunnen ook zelf naar aanleiding van nieuw wetenschappelijk onderzoek een advies schrijven.
Bij BuRO werken we samen met verschillende instanties om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, waarvan ik er zelf een paar leid.
Daarnaast ben ik lid van het Nederlandse EFSA Focal Point. In deze hoedanigheid ondersteun ik de communicatie tussen EFSA (European Food Safety Authority) en Nederland en ondersteunen we de samenwerking tussen verschillende lidstaten op het gebied van onderzoek en risicobeoordelingen.

3. Wat zou je nog graag onderzocht willen zien?

Veel onderzoek focust zich op de effecten van specifieke stoffen op de mens. Ik zou veel meer onderzoek naar mengsels willen zien en de interacties tussen verschillende stoffen in voeding. We worden blootgesteld aan heel veel stoffen tegelijkertijd die potentieel met elkaar kunnen reageren of dat stoffen de mechanismes van andere stoffen kunnen versterken/verminderen. Ik denk dat we veel meer naar het ‘exposoom’ moeten kijken. Maar ik ben me er bewust van dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan.

Altijd op de hoogte blijven?